Apie mus

Kad ir kaip toli būtumėte nuo Lietuvos, mintys apie gimtuosius namus aplanko kiekvieną, o netikėtai gatvėje išgirstas lietuviškas žodis suvirpina kiekvieno išeivio širdį. Todėl kviečiame visus Vestfoldo lietuvius jungtis prie Vestfoldo lietuvių bendruomenės.

Vestfoldo lietuvių bendruomenė (VLB) gyvuoja nuo 2013 metų. Bendruomenė nėra didelė, tačiau ji – labai tvirta, kultūringa ir kūrybinga. Šiandieninė VLB vienija apie 35 aktyvius narius, kurių nuveikti darbai liudija apie aktyvų įsitraukimą ir norą puoselėti lietuviškas tradicijas.

Jei atvykote į Norvegiją dirbti, studijuoti ar kurti bendros šeimyninės ateities, maloniai kviečiame į mūsų tautiečių būrį! Išlikite lietuviais, prisijunkite prie lietuviškosios bendruomenės gyvenimo ir padėkite skleisti lietuviškąją kultūrą Norvegijoje.

Be įvairių lietuviškų švenčių, koncertų, seminarų ir kitų mūsų rengiamų susibūrimų, mes taip pat galime pasiūlyti jūsų vaikučiams lankyti lituanistinę mokyklėlę „Gandriukas“, kurioje vaikai yra:

  • Skatinami mokytis lietuvių kalbos, domėtis, ugdyti poreikį tobulinti savo kalbą.
  • Supažindinti su lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais. Švęsti bei minėti kalendorines, valstybines šventes.
  • Ugdyti pagarbų požiūrį į gimtojo krašto gamtą, kultūrą ir tradicijas.
  • Ugdyti skaitymo įgūdžius. Pažinti raides, gebėti jas jungti į skiemenis ir žodžius.
  • Skatinti klausytis ir bendrauti savo gimtąja kalba. Tarti taisyklingai garsus, turtinti žodyną aiškiais ir suprantamais žodžiais, kalbėti rišliais sakiniais.
  • Supažindinti su meninės raiškos priemonių galimybėmis, pasiūlyti kurti kartu.
  • Parodyti spalvų, linijų, muzikos garsų, vaidybos momentus.