Home Bendra mokyklos informacija

Bendra mokyklos informacija

Mokyklą rasite čia: Sagaveien 1, 3243 Kodal

https://www.facebook.com/MokykleleGandriukas

2024/2025 m.m. pamokų tvarkaraštis bus publikuojamas rugpjūčio viduryje

APMOKĖJIMAS

(informacija bus patikslinta rugpjūčio viduryje)

Prieš mokant ir pasirašant sutartį su mokykla rekomenduojame tapti Vestfoldo Lietuvių bendruomenės (VLB) nariu. Tuomet gautumėte ženklią nuolaidą ne tik į mokyklą, bet ir į visus VLB renginius visus kalendorinius metus. Mokama už vieną semestrą, o yra du semestrai/pusmečiai. Mokant bankiniu pavedimu parašykite vaiko vardą ir pavardę, „Gandriukas” už 1 ar 2 semestrą. Dėl nelankymo sumos „neišminusuojame”! Atkreipkite dėmesį, kad jei sumokate už vieną šeimos narį VLB nario mokestį, tai nuolaidos į mokyklą galios visus metus, bet renginių bilietai su nuolaida taip pat bus tik VIENAM šeimos nariui, o visi kiti turės mokėti pilną kainą. Todėl skatiname visus suaugusius šeimos narius tapti VLB nariais.

„Gandriuko” sąskaita:

Sparebank1  

Vestfold Litauisk Forening

2480 25 54660

VLB narių vaikams:

1800 kr – jei iš šeimos mokyklą lanko vienas vaikas

Po 1500 kr, jei iš šeimos mokyklą lanko du, trys ar daugiau vaikų.

Ne VLB narių vaikams:

2200 kr – jei iš šeimos mokyklą lanko vienas vaikas

Po 2000 kr jei iš šeimos mokyklą lanko du, trys ar daugiau vaikų.

BENDRA TVARKA MOKYKLOJE

Mokykla šiuo metu veikia adresu: Sagaveien 1, 3243 Kodal (darželio patalpose) kas antrą šeštadienį, tik didžiųjų metinių švenčių laikotarpiu kiek rečiau. Pamokos vyksta nuo 11.00 val. iki 13.45 val. su dviem 15 minučių pertraukomis. Tėveliai gali laukti vaikų bendroje erdvėje arba susitarę su draugais/kaimynais palikti iki pamokų galo. Per pertraukas mokytojai už vaikų saugumą neatsako.

Nuo praėjusių mokslo metų mokykloje atsirado muzikos pamokos visiems vaikams. Bent kartą per mėnesį, per antrą – trečią pamoką švenčiamos kalendorinės ar tautinės šventės. Tai yra mokyklos programos dalis!

Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Vaikai į grupes skirstomi pagal amžių bei lietuvių kalbos mokėjimo lygį, grupių skaičius yra koreguojamas pagal poreikius bei galimybes. Nuo rugsėjo bus 6 klasės: 3-4 m. vaikai, 4-5 m. vaikai, 5-6 m. vaikai, 6-7 m. vaikai, 7-8 m. vaikai, 9 ir daugiau metų vaikai. Mažiausiųjų vaikų klasėse, o pagal poreikį ir kitose klasėse kartu su mokytojais dirba ir asistentai.

Visi mokinukai su savimi atsineša savo pieštukines bei maisto dėžutes. Mokykla aprūpina pratybomis, segtuvais su įmautėmis, sąsiuviniais, popieriumi, kai kuriomis kitomis smulkiomis kanceliarinėmis prekėmis, dėl kitų mokymo priemonių teirautis savo grupės mokytojų.

VEIKLOS IR SIEKIAI

Norime pabrėžti, kad „Gandriukas” – neformalaus ugdymo šeštadieninė mokykla, kurios tikslas ne parengti vaikus lietuvių kalbos egzaminams, o kūrybiškai ir turiningai leisti laiką bendraujant gimtąja kalba. Čia skatinama mokytis lietuvių kalbos, supažindinama su lietuvių etnokultūra, tautosaka, tradicijomis, papročiais, geografija, istorija, kalendorinėmis bei valstybinėmis šventėmis. Kuriamas vaikų ryšis su Lietuva, palaikant lietuvybę, pilietiškumą, pasididžiavimo jausmą savo šaknimis. Vaikai per paprasčiausias užduotis, darbelius, žaidimus, daineles, spektakliukus ugdomi kūrybiškais, draugiškais, atvirais ir pastabiais.

Čia daug kūrybinės laisvės mokytojams, kurie savo pamokose naudojasi Lituanistinio švietimo integruota medžiaga, vadovėliais, pratybomis ir supažindina mažuosius su meninės raiškos priemonių galimybėmis, siūlo kurti kartu. Dažnai minėtos disciplinos dėstomos netradiciškai, apjungiant pamokėles ir net skirtingo amžiaus vaikus. Mokytojai savo nuožiūra ir pagal vaikų sugebėjimus gali užduoti namų darbelius, padėti tėvams ugdyti mažųjų gabumus.

Yra du semestrai/pusmečiai per metus: rugsėjo-gruodžio mėnesiais ir sausio-birželio mėnesiais. Šiemet mokslo metai baigsis birželio 1 d.

Tęsiame gražias lituanistinio ugdymo tradicijas ir pasipildome naujomis humanistinės pedagogikos idėjomis. Esame atvira, moderni, tolerantiška bendruomenė. Dirbame bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Tai ne „švietimo paslaugas“ teikianti įstaiga, o pažinimo, atradimų, džiaugsmingo bendravimo salelė. Mūsų mokykla per pastaruosius keletą metų sparčiai auga, vaikų ir klasių skaičius didėja, tad visa komanda nuolat tobuliname įgūdžius ir drąsiai priimame visus tenkančius iššūkius. Ir nors esame labai gyvybingas ir kūrybiškas kolektyvas, bet kartais ir mums tenka pasimokyti iš klaidų.

Už 2023 metus Lietuvos ambasados esame įvertinti auksinio obuolio nominacija už „Mokslo metų šviesą”!

KOMUNIKACIJA

Ypač didelį dėmesį skiriame bendravimui, komunikacijai ir informacijos sklaidai. Aš – Jurgita Jurevičienė – šios mokyklos vadovė, o taip pat ir „Gandriuko” FB puslapio bei VLB interneto svetainės administratorė, esu žurnalistė, daug metų dirbanti švietimo srityje. Lietuvoje buvau vaikų būrelio vadovė ir saviugdos klubų mokyklose organizatorė. Todėl suprantu, kaip svarbu aiškiai ir laiku pateikti informaciją, kokiais šaltiniais pasitikėti, kaip bendrauti su valdžia, partneriais ir pan. Domiuosi lituanistiniu švietimu Lietuvos, Norvegijos ir pasauliniame kontekste, esu parašiusi ne vieną straipsnį ta tema. https://www.mokykloslangas.lt/ Dalyvauju Lituanistinio ugdymo forumuose, seminaruose. Praėjusią vasarą dalyvavau nepamirštamoje lituanistinių mokyklų stovykloje Varėnos miškuose, o šią vasarą ruošiuosi studijuoti intensyviuose VDU lituanistikos studijose Vilniuje.

Mūsų mokykla priklauso Lituanistinių mokyklų asociacijai (vadovė Donata Simonaitienė).

Visa informacija tėvams yra pateikiama šioje VLB interneto svetainėje, mokyklos Facebook puslapyje, privačioje FB grupėje bei atskirose Messenger grupėse. Mokyklos klausimais galite kreiptis tel. +47 46231024, el.paštas: gandriukas@vestfoldolb.no

Mokyklos 2022/2023 m.m. veikla:

https://www.facebook.com/MokykleleGandriukas/videos/658200022565041

Mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita:

https://www.facebook.com/MokykleleGandriukas/videos/923549445680478

Mokyklos 2019 – 2021 m. veiklos ataskaita:

https://www.facebook.com/MokykleleGandriukas/videos/443471767489813

Facebook profilis