Home Bendra mokyklos informacija

Bendra mokyklos informacija

Lituanistinė mokykla „Gandriukas“ 

Kaip pagrindinę tęstinę veiklą VLB siūlo jūsų vaikučiams lankyti lituanistinę mokyklėlę „Gandriukas“, kurioje:

skatinama mokytis lietuvių kalbos ir domėtis ja. Supažindinama su lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, geografija, istorija, kalendorinėmis bei valstybinėmis šventėmis. Kuriamas vaikų ryšis su Lietuva, palaikant lietuvybę, pilietiškumą, pasididžiavimo jausmą savo šaknimis. Vaikai per paprasčiausias užduotis, žaidimus, daineles, spektakliukus ugdomi kūrybiškais, draugiškais, pastabiais.

Norime pabrėžti, kad tai – neformalaus ugdymo šeštadieninė mokyklėlė, kurios tikslas ne parengti vaikus lietuvių kalbos egzaminams, o kūrybiškai ir turiningai leisti laiką bendraujant gimtąja kalba. Ketinama tęsti gražias tradicijas ir pasipildyti naujomis humanistinės pedagogikos idėjomis. Tai atvira, moderni, tolerantiška bendruomenė. Čia daug kūrybinės laisvės mokytojoms, kurios savo pamokose pritaiko lituanistinėms mokykloms skirtą mokomąją medžiagą, vadovėlius, pratybas, lavinamuosius pratimus ir supažindina mažuosius su meninės raiškos priemonių galimybėmis, siūlo kurti kartu. Parodoma spalvų, linijų, muzikos garsų, vaidybos momentai. Dažnai lietuvių kalba, matematika, geografija, istorija, darbeliai dėstomi netradiciškai, apjungiant pamokėles ir net skirtingo amžiaus vaikus. Mokytojos savo nuožiūra ir pagal vaikų sugebėjimus gali užduoti namų darbelius, padėti tėvams ugdyti mažųjų gabumus.

Čia dirbama bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Tai ne „švietimo paslaugas“ teikianti įstaiga, o pažinimo, atradimų, džiaugsmingo bendravimo salelė.

Mokyklos klausimais kreipkitės į mokyklos vadovę Vaida Zebra, tel. 41440411, el.paštas: vlbgandriukas@gmail.com

Mokyklos 2019-2021 m veiklos ataskaita.

Tvarka „Gandriuke“: grupės, priemonės, apmokėjimas

Pamokos vyksta adresu: Sagaveien 1, 3243 Kodal du kartus per mėnesį, šeštadieniais. Pamokos vyksta nuo 11.00 val. iki 13.45 val. su dviem 15 minučių pertraukomis. Mažiausiųjų grupėje pamokos gali būti kiek trumpinamos atsižvelgiant į jų savijautą.

I semestro pamokėlių tvarkaraštis:

rugsėjo 3 d. Mokslo metų pradžios šventė

rugsėjo 10 d.

rugsėjo 24 d.

spalio 8 d.

spalio 22 d. Rudenėlio šventė

lapkričio 5 d.

lapkričio 19 d.

gruodžio 3 d.

Į mokyklėlę priimami vaikai nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Vaikai į grupes skirstomi pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygį, grupių skaičius yra koreguojamas pagal poreikius bei galimybes. Reikalui esant vaikas gali pradėti lankyti užsiėmimus bet kuriuo metu mokslo metų eigoje (bet nerekomenduojama.)

Mokykla aprūpina segtuvais su įmautėmis, sąsiuviniais, popieriumi, kai kuriomis kitomis smulkiomis kanceliarinėmis prekėmis. Visi mokinukai su savimi atsineša savo pieštukines bei maisto dėžutes. Dėl mokymo priemonių teirautis grupės mokytojos.

Paprastai bent kartą per mėnesį, per trečią pamoką švenčiamos kalendorinės ar tautinės šventės. Visa informacija tėvams pateikiama mokyklėlės Facebook paskyroje, privačioje FB grupėje bei atskirose Messenger grupėse. Yra du semestrai per metus.

I semestras, 8 kartai, mokama iki rugsėjo 1 d. bankiniu pavedimu. Nurodykite vaiko vardą ir pavardę.

2000 kr už vaiką

Po 1800 kr jei iš šeimos mokyklą lanko du, trys ar daugiau vaikų.

VLB narių vaikams:

1500 kr už vieną vaiką

Po 1300 kr už du, tris ar daugiau vaikų.

II semestras, 10 kartų – 2200 kr už vaiką, po 1900 kr jei iš šeimos mokyklą lanko du, trys ar daugiau vaikų. VLB narių vaikams – atitinkamai 1800 kr ir 1600 kr. Mokama iki sausio 1 d. bankiniu pavedimu. Nurodykite vaiko vardą ir pavardę. Už vieną dieną „Gandriuke“ mokama 250 kr.

VLB sąskaita:

Sparebank1  

Vestfold Litauisk Forening

2480 25 54660