Home Komanda

Komanda

 „Gandriuko“ kolektyvas 2019-2021 m.

Lina Maslauskienė (9-13 m. vaikų grupės mokytoja). Vienos dukters mama, Norvegijoje gyvena nuo 2016 m., o lituanistinėje mokyklėlėje „Gandriukas” darbuojasi nuo 2017 m. „Gandriuko” mokykla man – savirealizacija bei pagalba vaikams mokantis lietuvių kalbos, literatūros, tautos tradicijų. Svarbu branginti ir nepamiršti kalbos, tėvynės, kad ir kur mes bebūtume…

Išsilavinimas, patirtis. Baigusi Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos bakalaurą Lietuvos edukologijos universitete. Darbo stažas Lietuvoje – 5 metai, Čikagos Gedimino lituanistinėje mokykloje 3 metai.

Erika Daunorienė (7-8 m. vaikų grupės mokytoja). Suaugusios dukters mama, Norvegijoje nuo 2018 m., nuo tų pačių metų darbuojasi ir ,,Gandriuke“ .  „Gandriukas” man – savirealizacija, naudingai, įdomiai ir kūrybiškai praleistas laikas mokant vaikus lietuvių kalbos, literatūros ir tautosakos. Tiesiog man patinka dirbti su vaikais, mokyti juos ir džiaugtis rezultatais.”

Išsilavinimas, patirtis. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete baigė edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Šiaulių universitete baigė anglų filologijos studijų programą ir įgijo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2008 m. suteikta anglų kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Dalyvavo įvairiose seminaruose, konferencijose. Darbo stažas 21 metai.

Aldona Ramutė Hansen (5-6 m. vaikų grupės mokytoja). Lituanistinės mokyklėlės „Gandriukas“ įkūrėja. Aštuonių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2004 m., o mokyklėlėje kaip mokytoja nuo 2019 m. „Man Gandriukas – tai paukščio skrydis, laisvė, pilietiškumas. O svarbiausia, kai savam delne jauti mokinio ranką“.

Išsilavinimas, patirtis. O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinio auklėjimo diplomą. Po to 7 metus dirbo darželio auklėtoja. Vilniaus Pedagoginiame universitete įgijo geografijos mokytojos bakalaurą. Kauno Kunigų seminarijoje baigusi katekezės kursus tapo tikybos mokytoja. 20 metų pedagogo darbą dirbo Kauno maisto pramonės mokykloje. Vėliau persikėlė į Norvegiją bei tęsė mokslus Bakkenteigen aukštojoje mokykloje, kur baigė Visuomenės mokslų ir pedagogikos studijas. 13 metų dirba kaip gimtosios kalbos ir dviejų kalbų mokytojas adjunktas Norvegijoje.

Jurgita Jurevičienė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja, mokyklėlės bei VLB Facebook profilių administratorė). Dviejų suaugusių dukrų mama, Norvegijoje nuo 2016 m., o ,,Gandriuke“ nuo 2019 m.  „Gandriukas” man lyg šviesos spindulėlis kasdienėje rutinoje. Svarbus, prasmingas, kūrybiškas ir labai įdomus darbas su pačiais mažiausiais. Vaikų spindinčiose, smalsiose akyse matau begalinį pozityvumą, o jų žodžiai ir netikėti klausimai verčia mąstyti ir matyti giliau“.

Išsilavinimas, patirtis. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Daugiau kaip 25 metus dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse, iš kurių 7 metus – kaip LRT laidos „Mokyklos langas“ autorė. Lektorė, švietėja, įvairių projektų bendraautorė, daugelio straipsnių švietimo temomis autorė (www.mokykloslangas.lt) Baigė pedagogikos – psichologijos kursus, darbavosi neformaliajame vaikų švietime, buvo mokinių kūrybinių konkursų komisijos narė. Su bendraminčiais įkūrė Raudondvariečių bendruomenę, buvo Raudondvario gimnazijos Saviugdos klubo ir Raudondvario Žurnalistikos studijos vadovė. Darbas su vaikais teikė ypatingą malonumą, bet po pusantrų metų turiningos veiklos teko rinktis emigraciją.

Andžela Gudaitienė (pavaduojanti mokytoja). Dviejų suaugusių vaikų mama. Norvegijoje nuo 2011 m., o  mokyklėlėje nuo 2014 m. „Gandriuke” esu, nes myliu vaikus ir savo darbą. Manau labai svarbu puoselėti lietuvybę nuo pačių mažiausių mūsų atžalų. Todėl mano, kaip mokytojos, pareiga yra perteikti jiems žinias.“

Išsilavinimas, patirtis. 1994 metais baigė Šiaulių pedagoginiame institute pradinio mokymo pedagogiką. Po 5 metų darbo Lietuvoje įgijo vyr. mokytojos kategoriją. Lietuvoje pedagoginio darbo stažas – 13 metų. Atvykusi į Norvegiją pamatė Facebook`e skelbimą apie mokyklėlę ir pasibeldė į šias duris…

Vaida Žebrauskienė („Gandriuko“ vadovė,  pavaduojanti mokytoja). Keturių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2009 metų, o mokyklėlėje nuo 2019 m. „Nesvarbu, kokios šalies pilietis esi, tautinis identitetas yra be galo svarbu. Tai pamatas, žmogaus esmė, kuri keliauja su žmogumi per gyvenimą. „Gandriukas“ – nuostabi neformalaus ugdymo vieta tam identitetui gimti ir puoselėti vaikuose – per kalbą bei šalies geografijos, istorijos, kultūros pažinimą, buvimą kartu su dainomis, šokiais, žaidimais, švenčiant tradicines šventes.“

Išsilavinimas, patirtis. Baigė 3 metų vokalo studijas Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Vėliau – muzikos pedagogikos bakalaurą Lietuvos edukologijos universitete, po to studijavo gospelo dainavimą, anglų kalbą bei specialiąją pedagogiką Londone. Tarptautiniame Waterpark Montessori koledže Norvegijoje baigė Montessori pedagogikos bakalauro studijas. Šiuo metu mokosi anglų kalbos pedagogiką Oslo Metropoliten universitete. Pedagogo darbą dirba nuo 2001 m. Lietuvoje 5 m. dirbo kultūrinių renginių ir projektų koordinatore bei muzikinės raiškos ir sceninės kalbos mokytoja Kauno maisto pramonės mokykloje. Londone 3 m. dirbo vaikų su specialiaisiais poreikiais asistente bei muzikos mokytoja pradinėje mokykloje. Norvegijoje 10 m. dirba Montessori mokytoja Tarptautinėje Holmestrand Montessori mokykloje, rotacijos principu dėstančia visus mokomuosius dalykus 1-7 klasių vaikams.

Sandra Stugaard („Gandriuko“ administratorė). Dviejų sūnų mama, Norvegijoje nuo  2010 m., o mokyklėlėje nuo 2019 m. „Tėvynę ir kalbą reikia branginti. Gyvendamas ne Lietuvoje, imi branginti daiktus, tėvynę. Net jei tai būtų tik padėkliukas kavos puodeliui. „Gandriukas“, tai galimybė supažindinti mūsų vaikus su Lietuva, jos kultūra, istorija, tradicijomis, Bene svarbiausia – puoselėti lietuvių kalbą. Čia mes tampame kūrybingesni ir stipresni savo vidumi, kad visada žengtume pirmyn.“

Išsilavinimas, patirtis. Kauno kolegijoje studijuoja socialinę pedagogiką. Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, atstovaujantis jo teises ir interesus įvairiose švietimo įstaigose. Nuo 2016 m. atliko praktiką Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje, Kauno P. Daunio ugdymo centre (,,Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų užimtumas”), Ressursen AS, Norvegija (,,Socialinės pedagoginės pagalbos praktika”), Lituanistinėje mokyklėlėje „Gandriukas” („Prevencinės veiklos praktika“). Taip pat yra baigusi International Child Development Programme (ICDP) kursus Norvegijoje, o nuo 2019 m. grupės „Voksne for barn – Tillit“ narė (visuomeninė organizacija, teikianti visokeriopą pagalbą lietuvių šeimoms) bei Vestfoldo Lietuvių bendruomenės valdybos narė. Norvegijoje dirba darželyje asistente.

Marija Korsakaitė (3-4 m. vaikų grupės mokytojos asistentė). Norvegijoje nuo 2005m., o ,,Gandriuke“ nuo 2019 m.

Į Norvegiją atvyko būdama septynerių, čia baigė Melsomvik pradinę mokyklą, mokėsi Vear ungdomsskole, o Sandefjord Videregåendeskole baigė vidurinę mokyklą bei kartu įgijo vaikų ir jaunuolių asistento kvalifikaciją. Dirbo vienerius metus darželyje, dvejus mokykloje. Dabar dirba darželyje asistente.