Home Komanda

Komanda

„Gandriuko“ kolektyvas 2024 m.

1. Daina Kaukėnaitė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja)

2. Rūta Monkevičienė (4-5 m. vaikų grupės mokytoja)

3. Vilma Valiūnienė (5 m. vaikų grupės mokytoja)

4. Andžela Gudaitienė (6-7 m. vaikų grupės mokytoja)

5. Irmantas Jonušas (8 m. ir+ vaikų grupės mokytojas, VLB valdybos narys)

6. Daiva Kaukėnienė (asistentė)

7. Jūratė Dirdienė (asistentė)

8. Jolanta Hermanienė (muzikos pedagogė)

9. Jurgita Jurevičienė (mokyklos vadovė, pavaduojanti mokytoja, mokyklos Facebook puslapio administratorė)

10. Svetlana Pupininkienė (tvarko finansus, VLB narystę, VLB valdybos narė)

Gandriuko kolektyvas 2023 – 2024 m.m.

Rūta Monkevičienė (4-5 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų vaikų mama. Norvegijoje nuo 2009 metų. „Gandriuke” nuo 2022 m.

Išsilavinimas – verslo vadybos bakalauras. Gimė ir augo pedagogų šeimoje ir labai kūrybiškoje aplinkoje. “Man „Gandriukas” – tai vieta, kurioje yra puoselėjama lietuvių kalba, papročiai, tradicijos, prisimenamos dainos, šokiai. Man, kaip mamai, gyvenančiai Norvegijoje, be galo svarbu, kad mano vaikai mokėtų lietuvių kalbą ir žinotų pagrindines lietuviškas šventes bei mūsų tradicijas. Esu vaikiškų renginių kūrėja, organizatorė ir be šios veiklos neįsivaizduočiau savo gyvenimo. Tai suteikia man didelį džiaugsmą, kūrybą širdžiai ir net euforiją…Tikiuosi, kas šie dalykai taip pat palies ir sudomins kiekvieną “Gandriuke” besimokantį mokinuką.”

Daina Kaukėnaitė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja).11-mečio berniuko mama, Norvegijoje nuo 2022 m. vasaros. „Gandriuke“ nuo 2023 m.m. antro pusmečio.

Šiemet baigiau dar vienas tarptautinio verslo studijas Panevėžio kolegijoje, anksčiau esu baigusi reklamos vadybą. Buvau savanore “Raudonojo kryžiaus“ vaikų dienos centre. Esu baigusi pirmos psichologinės pagalbos kursus. O taip pat daug metų esu ne tik dirbusi gal 30-ties vaikų aukle, bet ir organizavusi vaikų renginius. Tai mane labai džiugino, dar ir dabar su visais likęs artimas ryšys.

Emigracijoje supratau kaip yra svarbu nepamiršti savo šaknų. Kaip svarbu skaityti ir rašyti lietuviškai ir to mokyti vaikus. Vaikučiai turi žinoti savo šalies tradicijas ir istoriją. „Gandriukas“ yra nuostabi lietuvių vaikų mokymosi, bendravimo ir žaidimų vieta.

Daiva Kaukėnienė (3-4 m. vaikų grupės asistentė), Norvegijoje gyvena beveik 20 m.

Patirties su vaikais turiu daug, esu dirbusi vaikų darželyje, vaikų dienos centre. Manau, kad esu kūrybinga, veikli, turinti daug idėjų. Pirmoji “Gandriuke” pradėjo dirbti mano dukra Daina su mažiausiais ir netrukus pasikvietė pagalbon mane. “Gandriukas”- nuostabi vieta skleistis lietuvybei, nepamiršti kalbos ir tradicijų.

Vilma Valiūnienė (5 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų vaikų mama, gyvena Norvegijoje 13 metų. Apie penkerius metus mokykloje darbavosi kaip pavaduojanti mokytoja, teko paragauti ir mokyklos vadovės duonos.

„Gandriukas” patiko labai nuo pat pradžių, kai tik sūnus ėmė lankyti mokyklėlę, po to po truputį įsitraukiau į mokyklos ir bendruomenės veiklą. Norėjau, kad mūsų vaikučiai mokytųsi ir bendrautų gimtąja kalba. Ir kad žinotų lietuviškas tradicijas bei papročius.”

11 metų dirba darželio auklėtoja. Turi ekonominį išsilavinimą. Buvo aktyvi Vestfoldo Lietuvių bendruomenės narė, padėjo su renginių ir seminarų organizavimu, buhalterine apskaita.

Andžela Gudaitienė (6-7 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų suaugusių vaikų mama. Norvegijoje nuo 2011 m., o mokykloje nuo 2014 m.

„Gandriuke” esu, nes myliu vaikus ir savo darbą. Atvykusi į Norvegiją pamačiau mokyklėlę ir pasibeldžiau į šias duris…“ 1994 metais baigė Šiaulių pedagoginiame institute pradinio mokymo pedagogiką. Po 5 metų darbo Lietuvoje įgijo vyr. mokytojos kategoriją. Lietuvoje pedagoginio darbo stažas – 13 metų.

Irmantas Jonušas (8 m. ir + vaikų grupės mokytojas ir VLB valdybos narys). Trijų vaikų tėtis. Norvegijoje nuo 2015 m. „Gandriuke“ nuo 2022/2023 m.m. II pusmečio.

Išgirdęs, kad mokyklėlė ,,Gandriukas” ieško mokytojų, asistentų supratau, kad galiu padėti. Mano paties du vaikai pradėjo lankyti šią mokyklėlę ir girdėjau gerus atsiliepimus apie ją. Esu pagal profesiją pradinių klasių ir anglų k. mokytojas. 2008 m. baigiau pradinių klasių pedagogikos bakalauro studijas Klaipėdos kolegijoje. 2011 m. baigiau anglų filologijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Keletą metų dirbau gimnnazijoje Lietuvoje. Šiuo metu dirbu pavaduojančiu mokytoju Labakken mokykloje. Dirbti su vaikais patinka. Tai tarsi padeda grįžti į vaikystę. Mokiniams stengiuosi parodyti, kad mokytis verta, malonu, reikalinga.

Jolanta Hermanienė (muzikos pedagogė). Trijų suaugusių vaikų mama. „Gandriuke” nuo 2023/2024 m.m.

Gimiau ir užaugau viename gražiausių Lietuvos miestų – Kaune, labai muzikalioje ir kūrybingoje aplinkoje, apsupta lietuviškų tradicijų ir patriotiškumo. Šviesios atminties senelis (bandonija) ir tėtis (akordeonu) buvo liaudies muzikantai, grojo kaimo kapelose. Todėl nuo pat vaikystės mane lydėjo liaudies daina. Daug metų įvairiuose saviveikliniuose kolektyvuose grojau ir aš.

Baigiau Kauno J. Gruodžio konservatorijos smuiko studijas, įgijau vaikų muzikos mokytojos ir orkestro artistės kvalifikaciją. Taip pat baigiau KTU biznio administravimo studijas. Groju pianinu, smuiku, gitara ir akordeonu. Lietuvoje dirbau su elgesio ir intelekto sutrikimų turinčiais jaunuoliais, naudojau muzikos terapiją. Savanoriauju mokykloje Nøtterøy, supažindinu vaikus su muzika, o taip pat individualiai mokau vaikus groti muzikos instrumentais.

Užauginau tris vaikus. Abi dukros baigusios smuiko specialybę.

Didžiuojuosi būdama lietuve ir galėdama prisidėti prie lietuviško paveldo perdavimo ateities kartoms. Džiaugiuosi tapusi lituanistinės mokyklėlės „Gandriukas“ bendruomenės dalimi, kur galiu perduoti savo meilę muzikai ir dainai mūsų mažiesiems tautiečiams.

MUZIKA… Kiek daug emocijų, jausmų, nuotaikų telpa į šį žodį… Jokia kita meno rūšis negali varžytis su muzikos poveikiu mūsų emocijoms, jausmams, nuotaikoms, įkvėpimams. O kai su muzika dar susitinka ir POEZIJA… Gimsta DAINA. Daina nuo seno lydėjo žmones ir džiaugsme, ir kasdienybėje, ir varge.

Jurgita Jurevičienė (mokyklos vadovė, pavaduojanti mokytoja, „Gandriuko” facebook puslapio administratorė). Dviejų suaugusių dukrų mama, Norvegijoje nuo 2016 m., ,,Gandriuke“ nuo 2019 m. mokytoja, nuo 2022 m. administratorė, nuo 2023 m. vadovė.

„Gandriukas” man lyg šviesos spindulėlis kasdienėje rutinoje. Svarbus, prasmingas, kūrybiškas ir labai įdomus darbas su vaikais, mokytojais, tėveliais. Galimybė organizuoti įvairiausius renginius. Vaikų spindinčiose, smalsiose akyse matau begalinį pozityvumą, o jų žodžiai ir netikėti klausimai verčia matyti pasaulį visai kitomis spalvomis nei įpratę mes, suaugusieji“.

Vilniaus universitete baigiau žurnalistiką. Daugiau kaip 20 metų dirbau įvairiose žiniasklaidos priemonėse, iš kurių 7 metus – kaip LRT laidos „Mokyklos langas“ autorė (https://www.lrt.lt/mediateka/video/mokyklos-langas). Lektorė, švietėja, įvairių projektų bendraautorė, daugelio straipsnių švietimo temomis autorė (www.mokykloslangas.lt). Baigiau pedagogikos – psichologijos kursus, darbausi neformaliajame vaikų švietime, buvau mokinių kūrybinių konkursų komisijos narė. Su bendraminčiais įkūrėme Raudondvariečių bendruomenę, buvau Raudondvario gimnazijos Saviugdos klubo ir Raudondvario Žurnalistikos studijos vadovė. Norvegijoje porą metų dirbau darželiuose asistente, ukrainiečių pabėgėlių konsultante NAV`e.

Gandriuko” kolektyvas 2022 – 2023 m.m.

Vaida Zebra („Gandriuko“ vadovė). Keturių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2009 m., o mokykloje nuo 2019 m.

„Nesvarbu, kokios šalies pilietis esi, tautinis identitetas yra be galo svarbu. Tai pamatas, žmogaus esmė, kuri keliauja su žmogumi per gyvenimą. „Gandriukas” – nuostabi neformalaus ugdymo vieta tam identitetui gimti ir puoselėti vaikuose – per kalbą bei šalies geografijos, istorijos, kultūros pažinimą, buvimą kartu su dainomis, šokiais, žaidimais, švenčiant tradicines šventes.“

Pedagogo darbą dirba nuo 2001 m. Lietuvoje 5 metus dirbo kultūrinių renginių ir projektų koordinatore bei muzikinės raiškos ir sceninės kalbos mokytoja Kauno maisto pramonės mokykloje. Londone 3 metus dirbo vaikų su specialiaisiais poreikiais asistente bei muzikos mokytoja pradinėje Stoneydown Park mokykloje. Norvegijoje 13 m. dirba Montessori mokytoja Tarptautinėje Holmestrand Montessori mokykloje, rotacijos principu dėstančia visus mokomuosius dalykus 1-7 klasių vaikams.

Savo kelionę į pedagogiką pradėjo 3 metų vokalo studijomis Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Vėliau baigė muzikos pedagogikos bakalaurą Lietuvos edukologijos universitete, po to studijavo gospelo dainavimą, anglų kalbą bei specialiąją pedagogiką Londone. Tarptautiniame Waterpark Montessori koledže Norvegijoje baigė Montessori pedagogikos bakalauro studijas, o po studijų buvo pakviesta dirbti koledže jaunesniąja dėstytoja seminaruose Montessori pedagogikos tema. Po Montessori studijų mokėsi anglų kalbos pedagogikos Oslo Metropoliten universitete bei matematikos pedagogikos Sørøst-Norge universitete.

Andžela Gudaitienė (5-6-7 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų suaugusių vaikų mama. Norvegijoje nuo 2011 m., o mokyklėlėje nuo 2014 m.

„Gandriuke” esu, nes myliu vaikus ir savo darbą. Atvykusi į Norvegiją pamačiau mokyklėlę ir pasibeldžiau į šias duris…“

1994 metais baigė Šiaulių pedagoginiame institute pradinio mokymo pedagogiką. Po 5 metų darbo Lietuvoje įgijo vyr. mokytojos kategoriją. Lietuvoje pedagoginio darbo stažas – 13 metų.

Rūta Monkevičienė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų vaikų mama. Norvegijoje nuo 2009 metų. Mokyklėlėje pradeda darbuotis šį sezoną nuo 2022 m.

“Man Gandriukas – tai vieta, kurioje yra puoselėjama lietuvių kalba, papročiai, tradicijos, prisimenamos dainos, šokiai. Man, kaip mamai, gyvenančiai Norvegijoje, be galo svarbu, kad mano vaikai mokėtų lietuvių kalbą ir žinotų pagrindines lietuviškas šventes bei mūsų tradicijas. Esu vaikiškų renginių kūrėja, organizatorė ir be šios veiklos neįsivaizduočiau savo gyvenimo. Tai suteikia man didelį džiaugsmą, kūrybą širdžiai ir net euforiją…Tikiuosi, kas šie dalykai taip pat palies ir sudomins kiekvieną “Gandriuke” besimokantį mokinuką.” Išsilavinimas – verslo vadybos bakalauras. Gimė ir augo pedagogų šeimoje ir labai kūrybiškoje aplinkoje.

Irmantas Jonušas (8+m. vaikų grupės mokytojas, nuo antro 2022/2023 m.m. II pusmečio). Trijų vaikų tėtis. Norvegijoje nuo 2015 m.

Išgirdęs, kad mokyklėlė ,,Gandriukas” ieško mokytojų, asistentų supratau, kad galiu padėti. Mano paties du vaikai pradėjo lankyti šią mokyklėlę ir girdėjau gerus atsiliepimus apie ją. Esu pagal profesiją pradinių klasių ir anglų k. mokytojas. 2008 m. baigiau pradinių klasių pedagogikos bakalauro studijas Klaipėdos kolegijoje. 2011 m. baigiau anglų filologijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Keletą metų dirbau gimnnazijoje Lietuvoje. Šiuo metu dirbu pavaduojančiu mokytoju Labakken mokykloje. Dirbti su vaikais patinka. Tai tarsi padeda grįžti į vaikystę. Mokiniams stengiuosi parodyti, kad mokytis verta, malonu, reikalinga.

Jūratė Dirdienė (3-4 m. vaikų grupės asistentė). Dviejų suaugusių vaikų mama. Norvegijoje nuo 2018 m. „Gandriuke” nuo 2022 m. rudens.

“Gandriukas – tai visų pirma asociacija su lietuvių kalbos ugdymu, lietuviškų tradicijų puoselėjimu, švenčių bei žaidimų organizavimu. Kad vaikai girdėtų kuo daugiau gimtosios kalbos ir nepamirštų Lietuvos”.

Didžioji gyvenimo dalis buvo susieta su vaikais, dirbo auklėtoja darželyje, užaugino ir daugelį vaikų kaip privati auklė. Visada mėgdavo daryti įvairius darbelius su vaikais, atsižvelgiant į skirtingus metų laikus. Kūryba visada suteikia džiaugsmo, geros nuotaikos bei lavina gimtąją kalbą interpretuojant kiekvieną darbelį.

Gintarė Belevičienė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja). Vienos dukros mama,  Norvegijoje nuo 2012 metų.

VLB  tarybos  nare  ir mokytoja  „Gandriuke“  buvau nuo pat įkūrimo iki 2014 metų  vidurio, o vėliau su pertraukomis  iki 2016  metų.  Kai  šiemet  kolegė  Andžela  pakvietė  prisijungti vėl  – ilgai netrukau sutikti.  Apie bendruomenę ir  mokyklą buvo išlikę patys  gražiausi atsiminimai.  „Gandriukas“  man  buvo  ir yra vieta malšinti ilgesį  Lietuvai –  sava kalba,  kultūra,  papročiais. O galimybė viskuo  dalintis  ir  ugdyti  mažuosius  lietuvaičius  suteikia didelį džiaugsmą širdyje. 

2012  metais įgijau dailės bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete. Norvegijoje 8 metus dirbau vaikų darželyje asistente.

Daina Kaukėnaitė, įsijungianti į „Gandriuką“ nuo 2022/2023 m.m. II pusmečio kaip mažiausiųjų vaikų grupės asistentė. 10-mečio berniuko mama, Norvegijoje nuo 2022 m. vasaros.

Šiemet pabaigsiu dar vienas tarptautinio verslo studijas Panevėžio kolegijoje, anksčiau esu baigusi reklamos vadybą. Buvau savanore “Raudonojo kryžiaus“ vaikų dienos centre. Esu baigusi pirmos psichologinės pagalbos kursus. O taip pat daug metų esu ne tik dirbusi gal 30-ties vaikų aukle, bet ir organizavusi vaikų renginius. Tai mane labai džiugino, dar ir dabar su visais likęs artimas ryšys.

Emigracijoje supratau kaip yra svarbu nepamiršti savo šaknų. Kaip svarbu skaityti ir rašyti lietuviškai ir to mokyti vaikus. Vaikučiai turi žinoti savo šalies tradicijas ir istoriją. „Gandriukas“ yra nuostabi lietuvių vaikų mokymosi, bendravimo ir žaidimų vieta.

Vilma Valiūnienė, (5-6-7 m. vaikų grupės mokytoja). Dviejų vaikų mama, gyvena Norvegijoje 12 metų. Apie penkerius metus mokyklėlėje darbavosi kaip pavaduojanti mokytoja, teko paragauti ir mokyklos vadovės duonos.

„Gandriukas” patiko labai nuo pat pradžių, kai tik sūnus ėmė lankyti mokyklėlę, po to po truputį įsitraukiau į mokyklos ir bendruomenės veiklą. Norėjau, kad mūsų vaikučiai mokytųsi ir bendrautų gimtąja kalba. Ir kad žinotų lietuviškas tradicijas bei papročius.”

11 metų dirba darželio auklėtoja. Turi ekonominį išsilavinimą. Buvo aktyvi Vestfoldo Lietuvių bendruomenės narė, padėjo su renginių ir seminarų organizavimu, buhalterine apskaita.

Aldona Ramutė Hansen (pavaduojanti mokytoja). Lituanistinės mokyklėlės „Gandriukas“ įkūrėja. Aštuonių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2007 m., o mokyklėlėje kaip mokytoja ir dirbo nuo 2019 m.

Man „Gandriukas“ – tai paukščio skrydis, laisvė, pilietiškumas. O svarbiausia, kai savam delne jauti mokinio ranką“.   

O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinio auklėjimo diplomą. Po to 7 metus dirbo darželio auklėtoja. Vilniaus Pedagoginiame universitete įgijo geografijos mokytojos bakalaurą. Kauno Kunigų seminarijoje baigusi katekezės kursus tapo tikybos mokytoja. 20 metų pedagogo darbą dirbo Kauno maisto pramonės mokykloje. Vėliau persikėlė į Norvegiją bei tęsė mokslus Bakkenteigen aukštojoje mokykloje, kur baigė Visuomenės mokslų ir pedagogikos studijas. 15 metų dirba kaip gimtosios kalbos ir dviejų kalbų mokytojas adjunktas Norvegijoje.

Jurgita Jurevičienė (mokyklos bei VLB ir „Gandriuko” Facebook profilių administratorė). Dviejų suaugusių dukrų mama, Norvegijoje nuo 2016 m., ,,Gandriuke“ nuo 2019 m. mokytoja, o nuo 2022 m. administratorė

„Gandriukas” man lyg šviesos spindulėlis kasdienėje rutinoje. Svarbus, prasmingas, kūrybiškas ir labai įdomus darbas su vaikais ir jų tėveliais. Galimybė organizuoti įvairiausius renginius. Vaikų spindinčiose, smalsiose akyse matau begalinį pozityvumą, o jų žodžiai ir netikėti klausimai verčia matyti pasaulį visai kitomis spalvomis nei įpratę mes, suaugusieji“.

Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Daugiau kaip 20 metų dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse, iš kurių 7 metus – kaip LRT laidos „Mokyklos langas“ autorė. Lektorė, švietėja, įvairių projektų bendraautorė, daugelio straipsnių švietimo temomis autorė (www.mokykloslangas.lt) Baigė pedagogikos – psichologijos kursus, darbavosi neformaliajame vaikų švietime, buvo mokinių kūrybinių konkursų komisijos narė. Su bendraminčiais įkūrė Raudondvariečių bendruomenę, buvo Raudondvario gimnazijos Saviugdos klubo ir Raudondvario Žurnalistikos studijos vadovė. Norvegijoje porą metų dirbo darželiuose asistente, ukrainiečių pabėgėlių konsultante NAV`e.

Dabar – VLB atstovė informacijai.

 „Gandriuko“ kolektyvas 2019-2021 m.m.

Lina Maslauskienė (9-13 m. vaikų grupės mokytoja). Vienos dukters mama, Norvegijoje gyvena nuo 2016 m., o lituanistinėje mokyklėlėje „Gandriukas” darbuojasi nuo 2017 m. „Gandriuko” mokykla man – savirealizacija bei pagalba vaikams mokantis lietuvių kalbos, literatūros, tautos tradicijų. Svarbu branginti ir nepamiršti kalbos, tėvynės, kad ir kur mes bebūtume…

Išsilavinimas, patirtis. Baigusi Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos bakalaurą Lietuvos edukologijos universitete. Darbo stažas Lietuvoje – 5 metai, Čikagos Gedimino lituanistinėje mokykloje 3 metai.

Erika Daunorienė (7-8 m. vaikų grupės mokytoja). Suaugusios dukters mama, Norvegijoje nuo 2018 m., nuo tų pačių metų darbuojasi ir ,,Gandriuke“ .  „Gandriukas” man – savirealizacija, naudingai, įdomiai ir kūrybiškai praleistas laikas mokant vaikus lietuvių kalbos, literatūros ir tautosakos. Tiesiog man patinka dirbti su vaikais, mokyti juos ir džiaugtis rezultatais.”

Išsilavinimas, patirtis. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete baigė edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Šiaulių universitete baigė anglų filologijos studijų programą ir įgijo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2008 m. suteikta anglų kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Dalyvavo įvairiose seminaruose, konferencijose. Darbo stažas 21 metai.

Aldona Ramutė Hansen (5-6 m. vaikų grupės mokytoja). Lituanistinės mokyklėlės „Gandriukas“ įkūrėja. Aštuonių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2004 m., o mokyklėlėje kaip mokytoja nuo 2019 m. „Man Gandriukas – tai paukščio skrydis, laisvė, pilietiškumas. O svarbiausia, kai savam delne jauti mokinio ranką“.

Išsilavinimas, patirtis. O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinio auklėjimo diplomą. Po to 7 metus dirbo darželio auklėtoja. Vilniaus Pedagoginiame universitete įgijo geografijos mokytojos bakalaurą. Kauno Kunigų seminarijoje baigusi katekezės kursus tapo tikybos mokytoja. 20 metų pedagogo darbą dirbo Kauno maisto pramonės mokykloje. Vėliau persikėlė į Norvegiją bei tęsė mokslus Bakkenteigen aukštojoje mokykloje, kur baigė Visuomenės mokslų ir pedagogikos studijas. 13 metų dirba kaip gimtosios kalbos ir dviejų kalbų mokytojas adjunktas Norvegijoje.

Jurgita Jurevičienė (3-4 m. vaikų grupės mokytoja, mokyklėlės bei VLB Facebook profilių administratorė). Dviejų suaugusių dukrų mama, Norvegijoje nuo 2016 m., o ,,Gandriuke“ nuo 2019 m.  „Gandriukas” man lyg šviesos spindulėlis kasdienėje rutinoje. Svarbus, prasmingas, kūrybiškas ir labai įdomus darbas su pačiais mažiausiais. Vaikų spindinčiose, smalsiose akyse matau begalinį pozityvumą, o jų žodžiai ir netikėti klausimai verčia mąstyti ir matyti giliau“.

Išsilavinimas, patirtis. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Daugiau kaip 25 metus dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse, iš kurių 7 metus – kaip LRT laidos „Mokyklos langas“ autorė. Lektorė, švietėja, įvairių projektų bendraautorė, daugelio straipsnių švietimo temomis autorė (www.mokykloslangas.lt) Baigė pedagogikos – psichologijos kursus, darbavosi neformaliajame vaikų švietime, buvo mokinių kūrybinių konkursų komisijos narė. Su bendraminčiais įkūrė Raudondvariečių bendruomenę, buvo Raudondvario gimnazijos Saviugdos klubo ir Raudondvario Žurnalistikos studijos vadovė. Darbas su vaikais teikė ypatingą malonumą, bet po pusantrų metų turiningos veiklos teko rinktis emigraciją.

Andžela Gudaitienė (pavaduojanti mokytoja). Dviejų suaugusių vaikų mama. Norvegijoje nuo 2011 m., o  mokyklėlėje nuo 2014 m. „Gandriuke” esu, nes myliu vaikus ir savo darbą. Manau labai svarbu puoselėti lietuvybę nuo pačių mažiausių mūsų atžalų. Todėl mano, kaip mokytojos, pareiga yra perteikti jiems žinias.“

Išsilavinimas, patirtis. 1994 metais baigė Šiaulių pedagoginiame institute pradinio mokymo pedagogiką. Po 5 metų darbo Lietuvoje įgijo vyr. mokytojos kategoriją. Lietuvoje pedagoginio darbo stažas – 13 metų. Atvykusi į Norvegiją pamatė Facebook`e skelbimą apie mokyklėlę ir pasibeldė į šias duris…

Vaida Žebrauskienė („Gandriuko“ vadovė,  pavaduojanti mokytoja). Keturių vaikų mama, Norvegijoje nuo 2009 metų, o mokyklėlėje nuo 2019 m. „Nesvarbu, kokios šalies pilietis esi, tautinis identitetas yra be galo svarbu. Tai pamatas, žmogaus esmė, kuri keliauja su žmogumi per gyvenimą. „Gandriukas” – nuostabi neformalaus ugdymo vieta tam identitetui gimti ir puoselėti vaikuose – per kalbą bei šalies geografijos, istorijos, kultūros pažinimą, buvimą kartu su dainomis, šokiais, žaidimais, švenčiant tradicines šventes.“

Išsilavinimas, patirtis. Baigė 3 metų vokalo studijas Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Vėliau – muzikos pedagogikos bakalaurą Lietuvos edukologijos universitete, po to studijavo gospelo dainavimą, anglų kalbą bei specialiąją pedagogiką Londone. Tarptautiniame Waterpark Montessori koledže Norvegijoje baigė Montessori pedagogikos bakalauro studijas. Šiuo metu mokosi anglų kalbos pedagogiką Oslo Metropoliten universitete. Pedagogo darbą dirba nuo 2001 m. Lietuvoje 5 m. dirbo kultūrinių renginių ir projektų koordinatore bei muzikinės raiškos ir sceninės kalbos mokytoja Kauno maisto pramonės mokykloje. Londone 3 m. dirbo vaikų su specialiaisiais poreikiais asistente bei muzikos mokytoja pradinėje mokykloje. Norvegijoje 10 m. dirba Montessori mokytoja Tarptautinėje Holmestrand Montessori mokykloje, rotacijos principu dėstančia visus mokomuosius dalykus 1-7 klasių vaikams.

Sandra Stugaard („Gandriuko“ administratorė). Dviejų sūnų mama, Norvegijoje nuo  2010 m., o mokyklėlėje nuo 2019 m. „Tėvynę ir kalbą reikia branginti. Gyvendamas ne Lietuvoje, imi branginti daiktus, tėvynę. Net jei tai būtų tik padėkliukas kavos puodeliui. „Gandriukas”, tai galimybė supažindinti mūsų vaikus su Lietuva, jos kultūra, istorija, tradicijomis, Bene svarbiausia – puoselėti lietuvių kalbą. Čia mes tampame kūrybingesni ir stipresni savo vidumi, kad visada žengtume pirmyn.“

Išsilavinimas, patirtis. Kauno kolegijoje studijuoja socialinę pedagogiką. Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, atstovaujantis jo teises ir interesus įvairiose švietimo įstaigose. Nuo 2016 m. atliko praktiką Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje, Kauno P. Daunio ugdymo centre (,,Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų užimtumas”), Ressursen AS, Norvegija (,,Socialinės pedagoginės pagalbos praktika”), Lituanistinėje mokyklėlėje „Gandriukas” („Prevencinės veiklos praktika“). Taip pat yra baigusi International Child Development Programme (ICDP) kursus Norvegijoje, o nuo 2019 m. grupės „Voksne for barn – Tillit“ narė (visuomeninė organizacija, teikianti visokeriopą pagalbą lietuvių šeimoms) bei Vestfoldo Lietuvių bendruomenės valdybos narė. Norvegijoje dirba darželyje asistente.

Marija Korsakaitė (3-4 m. vaikų grupės mokytojos asistentė). Norvegijoje nuo 2005m., o ,,Gandriuke“ nuo 2019 m.

Į Norvegiją atvyko būdama septynerių, čia baigė Melsomvik pradinę mokyklą, mokėsi Vear ungdomsskole, o Sandefjord Videregåendeskole baigė vidurinę mokyklą bei kartu įgijo vaikų ir jaunuolių asistento kvalifikaciją. Dirbo vienerius metus darželyje, dvejus mokykloje. Dabar dirba darželyje asistente.