Home Tapk VLB nariu

Tapk VLB nariu

Kas gali tapti VLB nariu ir kokios yra narystės formos?

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas fizinis asmuo nuo 18 m., kuris pritaria bendruomenės tikslams ir nori dalyvauti jos veikloje. Yra įvairių bendravimo, bendradarbiavimo ir veiklos formų, priklausomai nuo Jūsų norų ir galimybių.

  1. Pasyvus VLB narys. Užpildo VLB narystės formą mūsų interneto svetainėje, sumoka 150 kr narystės mokestį metams ir įgyja teisę su nuolaida dalyvauti visuose VLB organizuojamuose renginiuose bei ženklią nuolaidą „Gandriuko” mokykloje.
  2. Aktyvus VLB narys. Užpildo VLB narystės formą mūsų interneto svetainėje, sumoka 150 kr narystės mokestį metams ir įgyja teisę su nuolaida dalyvauti visuose VLB organizuojamuose renginiuose, gauna ženklią nuolaidą „Gandriuko” mokykloje. Susirinkimuose turi balsavimo teisę, gali teikti savo kandidatūrą VLB valdybai, siūlyti idėjas. Savanoriauja, remia finansiškai, padeda skleisti informaciją ar kitaip aktyviai ir nuolat prisideda prie VLB veiklos. 
  3. Savanoris – neprivalo būti VLB nariu, pagal galimybes savanoriauja renginiuose.

Mums visi esate labai svarbūs ir reikalingi – tiek organizuojant renginius, tiek planuojant lietuvių bendruomenės ateitį, tiek remiant finansiškai ar kitaip prisidedant prie VLB. Kuo gausesnė mūsų bendruomenė – tuo lengviau mums rengti svarbius projektus, gauti finansavimą iš abiejų valstybių, išlaikyti lituanistinę mokyklą „Gandriukas” ir pan. Mūsų veikla nors ir visuomeninė, savanoriška, neatlygintina, bet vidaus tvarkos laikomės, remiamės VLB įstatais, protokoluojame susirinkimus, skaidriai tvarkome finansinę apskaitą. Tik taip galime vieningai, organizuotai ir kūrybiškai judėti į priekį. 

Bendraukime! Esame atviri Jūsų idėjoms. Susipažinkite su mūsų veikla šioje interneto svetainėje arba FB paskyrose.

VLB narystė tau suteiks galimybę:

  • Kandidatuoti, tapti VLB valdybos nariu ir balsuoti per VLB visuotinį susirinkimą
  • Teikti pasiūlymus VLB veiklai ir aktyviai prie jos prisidėti
  • Nuolaidos VLB organizuojamuose renginiuose, koncertuose, seminaruose
  • Nuolaida lituanistinės mokyklėlės mokesčiui.

VLB nario mokestis – 150 kr metams, viena balsavimo teisė, renginiuose nuolaida vienam nariui. Kiekvienas šeimos narys nuo 18 metų pildo SAVO registracijos formą, su SAVO informacija ir sumoka 150 kr narystės mokestį. VLB nario mokestis galioja vienerius kalendorinius metus, nuo įstojimo mėnesio. Daugiau apie narystę VLB galite paskaityti Įstatai/Narystė.

Ką reikia padaryti? Du žingsniai

1.Užpildykite apačioje esančią formą.

2.Pinigus perveskite į nurodytą VLB sąskaitą ir Jūsų narystė įsigalios po 5 dienų. Jeigu mokate ir už kitus šeimos narius, parašykite visų vardus, pavardes.

Vestfoldo Lietuvių bendruomenės (VLB) sąskaita:

SpareBank1

Vestfold Litauisk Forening

2480 25 10973

Mokėjimo paskirtyje rašykite – Narystė VLB, vardas, pavardė.